Telefonisch bereikbaar
van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.30 uur

Kwaliteit en professionaliteit gewaarborgd!

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten. De titel 'podotherapeut' is een bij de wet beschermde titel en geregistreerd bij de wet BIG. De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige full-time Hbo-opleiding. Een podotherapeut werkt over het algemeen op verwijzing van een praktiserend arts of specialist, al is de podotherapeut sinds 1 juli 2011 bij de wet direct toegankelijk.

Podotherapie Rotterdam Capelle is lid van de Nederlandse Vereniging van podotherapeuten en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor podotherapeuten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of de podotherapeut voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of de podotherapeut beschikt over actuele kennis en ervaring. Ze worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde podotherapeut zijn of haar kwaliteitsregistratie.